DIJAMANSTKO SEČENJE BETONA

DIJAMANT BETON

Specijalizovana firma za dijamantsko sečenje i bušenje betona “Dijamant beton” bavi se specijalnim građevinskim radovima, sečenjem armiranobetoskih zidova, specijalnim mašinama sa dijamantskim sečivima i testerama.

Posedujemo višegodišnje iskustvo specijalno obučene radnike za taj posao.

Učestvovali smo u bušenju tunela, izradi auto puteva, izradi mostova, bušenju otvora u betonskim pločama velikih tržnih centara, proširivanju betonskih ulaza, bušenju međuspratnih betonskih konstrukcija… Možemo da odgovorimo na SVAKI vaš zahtev.

Sečenje betona u dubini do 600mm

Bušenje rupa u betonu prečnika od 15 do 800mm

Otvori za prozore i vrata dubine do 600mm

Naše usluge:

Dijamanstko bušenje

Armirano betonski zid ili ploča se može bušiti bušilicama za vibraciono bušenje običnim burgijama i mašinama za kernovanje dijamantskim bor krunama. Običnim burgijama se buše rupe manjeg prečnika dok se bor krunama buši vrlo precizno, a njima se seče i armatura u betonu.

SEČENJE ZIDA

Sečenje armiranog betona se vrši hidrauličnim mašinama koje nose disk sa vidijama i dijamantima precnika do 1600mm. Ovi diskovi (testere) seku i armaturu u betonu. Mi posedujemo vise vrsta hidrauličnih mašina snage 15-30kw.

ELEKTRO-PNEUMATSKE MAŠINE ZA LOMLJENJE BETONA

Za razbijanje, štemovanje betona i obijanje pločica koristimo elektropneumatske mašine različite jačine i snage. Prese (darda) koja usmereno lomi beton bez buke i vibracija koristimo za razna lomljenja betona.

Reference