DIJAMANTSKO BUŠENJE

Armirano betonski zid ili ploča se može bušiti bušilicama za vibraciono bušenje običnim burgijama i mašinama za kernovanje dijamantskim bor krunama. Običnim burgijama se buše rupe manjeg prečnika dok se bor krunama buši vrlo precizno, a njima se seče i armatura u betonu.

SEČENJE ZIDA

Sečenje armiranog betona se vrši hidrauličnim mašinama koje nose disk sa vidijama i dijamantima precnika do 1600mm. Ovi diskovi (testere) seku i armaturu u betonu. Mi posedujemo vise vrsta hidrauličnih mašina snage 15-30kw.

ELEKTRO-PNEUMATSKE MAŠINE
ZA LOMLJENJE BETONA

Za razbijanje, štemovanje betona i obijanje pločica koristimo elektropneumatske mašine različite jačine i snage. Prese (darda) koja usmereno lomi beton bez buke i vibracija koristimo za razna lomljenja betona.

NEKI OD NAŠIH KLIJENATA